Home > News > Meeting > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-21 17:10:25


         ในวันนี้ (21 กันยายน 2561 เวลา 11.30น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาให้การต้อนรับ