Home > News > Meeting > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-20 19:38:57


         ในวันนี้ (20 กันยายน 2561 เวลา 14.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มาให้การต้อนรับ