Home > News > Meeting > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-19 17:07:30


         ในวันนี้ (19 กันยายน 2561 เวลา 11.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีทีมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มาให้การต้อนรับ