Home > News > Meeting > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-19 16:57:02


         ในวันนี้ (19 กันยายน 2561 เวลา 10.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา โดยมีทีมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มาให้การต้อนรับ