Home > News > Meeting > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-19 16:49:47


        ในวันนี้ (19 กันยายน 2561) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีทีมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มาให้การต้อนรับ