Home > News > Meeting > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๘-๒๕๖๑
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๘-๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-11 14:53:03


         ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑