Home > News > council > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-24 10:23:24

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5