Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-24 10:12:55


ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
.
//ช่วงบ่ายของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร 32 ชั้น 4 เวลา 13.30 น. พร้อมระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1