Home > News > council > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-23 10:45:20


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
.
ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยในวันนี้ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting) ทำให้ผู้จัดประชุมสามารถดำเนินงานธุรการทางการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับนโยบายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในการประชุมผู้บริหารทุกท่านเตรียมอุปกรณ์ในการประชุมมีทั้งแท็บเล็ต มือถือและโน๊ตบุค โดยพร้อมเพียงกัน
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 09.50 น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru