Home > News
News

ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4-2566
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 4-2566.//วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ ...
2023-08-03 17:13:57
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566.//ช่วงเช้าของวันที่ 14 กรกฎาคม 256 ...
2023-07-14 16:15:37
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566.ช่วงเช้าของวันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2023-07-12 13:46:02
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 รองศาสตร ...
2023-07-12 13:42:23
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566.ช่วงบ่ายของวันที่ 29 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิด ...
2023-07-06 10:09:20
มรภ.สวนสุนันทาผนึกกำลัง คว้ารางวัลระดับชาติ
มรภ.สวนสุนันทาผนึกกำลัง คว้ารางวัลระดับชาติ.ในวันนี้อาจารย์และนักศึกษา ของ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับเกี ...
2023-07-06 09:59:05
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 3-2566
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 3-2566.//วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวพรพิมล รัตนพิทัก ...
2023-06-26 15:33:19
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 รองศาสต ...
2023-06-12 15:29:51
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2-2566
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 2-2566.//วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม 2566 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ ...
2023-05-26 17:05:54
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566.ช่วงบ่ายของวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดว ...
2023-05-25 17:11:26
Archive News