หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรรหา คณะกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
สรรหา คณะกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-20 11:13:45


เอกสารเพิ่มเติม :

1. แบบเสนอชื่อ.pdf

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ.pdf

3. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์.pdf