หน้าหลัก > ประกาศ

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         จากการประชุมส ...
2019-03-13 15:27:43
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 3-2562
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         จากการประชุมคณะกรรมการบ ...
2019-03-13 15:22:21
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2019-02-28 14:23:21
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 1-2562
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         จากการประชุมคณะกรรมการบ ...
2019-01-09 16:33:52
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12-2561
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2019-01-08 16:36:06
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11-2561
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2018-12-11 10:44:54
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 11-2561
          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวัน ...
2019-01-09 15:54:41
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10-2561
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2018-12-11 10:43:25
ประกาศปัจจุบัน