ติดตามผลงานเราได้ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

อ่านต่อ

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ :
บทความ :

ความเป็นมาของโครงการงานสวนสุนันทาวิชาการ

                               หลักการและที่มา :         ในปี 2559 มหาวิทยาลัยมีนโยบายกำหนดให้มีการจัดงานสวนสุนันทาวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนการนำเ
สวนสุนันทาร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี 2559 “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย”

สวนสุนันทาร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี 2559 “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา  สภานายิกาสภากาชาดไทย”           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมออกร้า
03. 2017